Projektowanie opakowań leków i wyrobów medycznych

Projektowanie opakowań leków i wyrobów medycznych różni się od projektowania innych opakowań głównie za sprawą dyrektyw unijnych i ustawy mówiących o tym jak musi wyglądać opakowanie. Ustawodawca nie pozostawia w przypadku projektów leków Rx dużego pola do swobody w zakresie np. zmniejszania napisów, to wszystko dla dobra pacjenta. Projekt opakowania musi być poprawny gdyż każdy lek składany jest do urzędu w celu zatwierdzenia, a niezgodności pociągają za sobą koszty jak i czas.

Doświadczenie w zakresie projektowania opakowań na leki wyroby medyczne jak i preparaty OTC jest na pewno atutem który zapewnia lepszy kontakt i zrozumienie potrzeb klienta. Świadomość wymagań i możliwości ścieśniania informacji pozostawia pole do skutecznego brandingu i przejrzystej formy prezentacji kluczowych informacji.

W zakresie projektowania opakowań leków zapewniam projekty przygotowane zgodnie ze standardem, szybkie korekty. Oprócz opakowań wykonuję również ulotki dla pacjenta i inne materiały wspierające kontakt z Urzędem, zwłaszcza w sytuacji wprowadzania innowacji jak np. naniesienie dni tygodnia na opakowanie typu blister, nad tabletką.

Znajomość urządzeń do automatycznego pakowania jest dodatkowym atutem.

 

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.