Wizualizacja umieszczenia logo na budynku dzień/noc

Zadanie polegało na nałożeniu na otrzymaną wizualizację budynku logo w kilku wariantach oraz z wizualizowanie efektu w dzień i w nocy.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.